نتایج در این بخش نمایش داده می شود

کمپ برنامه نویسی

فناوری اطلاعات

کمپ برنامه نویسی برای دبیرستانی‌ها


سازمان فناوری اطلاعات ایران از آمادگی برای آموزش ۵ تا ۷ هزار معلم کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و برگزاری کمپ برنامه نویسی برای دانش آموزان دبیرستانی،…