بایگانی برچسب ها: پیام رسان بومی

وزارت ارتباطات سرور تخصیص یافته به پیام رسان های بومی را پس گرفت

مدیرعامل پیام رسان بومی «گپ» با تاکید بر اینکه حمایتی از این پیام رسان به عنوان شبکه بومی منتخب انجام نشد، گفت: وزارت ارتباطات ١٠ سرور تخصیص داده شده به ما را پس گرفت. البرز فاوا نیوز، نقل از روابط عمومی پیام رسان گپ، مهدی انجیدنی مدیرعامل پیام رسان بومی «گپ» در مورد آخرین وضعیت […]