پیام رسان بومی

فناوری اطلاعات

نیاز به پیام‌رسان‌های بومی باید احساس شود


رئیس پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در پژوهشگاه ICT، مهم‌ترین چالش توسعه پیام‌رسان را ایجاد اقبال از طرف مردم دانست و تاکید کرد که این کار…

فناوری اطلاعات و ارتباطات
فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات سرور تخصیص یافته به پیام رسان های بومی را پس گرفت


مدیرعامل پیام رسان بومی «گپ» با تاکید بر اینکه حمایتی از این پیام رسان به عنوان شبکه بومی منتخب انجام نشد، گفت: وزارت ارتباطات ١٠ سرور تخصیص…