نمایشگاه بین‌المللی آلمان

alborzfavanews.ir
استارتاپ

موفقیت سه استارتاپ ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی آلمان


به گزارش البرز فاوا نیوز؛ سه استارتاپ ایرانی موفق به پذیرش در یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های حوزه ی کشاورزی آلمان شدند. این سه استارتاپ ایرانی…