نتایج در این بخش نمایش داده می شود

سامانه ذائقه‌سنجی

فناوری اطلاعات

سامانه ذائقه‌سنجی کاربران شبکه های اجتماعی ایجاد شد


سامانه «ذکاوت» به عنوان بستر تحلیل ترافیک و ذائقه‌سنجی کاربران فضای مجازی در شبکه های اجتماعی، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه اندازی شد. به گزارش…