نتایج در این بخش نمایش داده می شود

خدمات بانکی

فناوری اطلاعات

فین‌تک – Fintech چیست؟


به گزارش البرز فاوا نیوز؛ کلمه Fintech ترکیبی از دو کلمه «مالی» (Financial) و «تکنولوژی» (Technology) است.  این اصطلاح را این گونه تعریف می‌کنند: «برنامه‌های کامپیوتری و…