نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تشریح یار

فناوری اطلاعات

رونمایی از میز الکترونیکی کالبدشکافی «تشریح یار»


نرم افزار کالبدشکافی و میز الکترونیکی تشریح یار که توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه و ساخته شده است، رونمایی شد. به گزارش البرز فاوا…