تحول آفرین

استارتاپ

بازار محصولات تحول‌آفرین دانش‌بنیان توسعه می‌یابد


یکی از برنامه ها و اهداف معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه بازار محصولات تحول آفرین است. این کار به…