نتایج در این بخش نمایش داده می شود

یک گیگ اینترنت همراه رایگان برای دلجویی

satelite

البرز فاوا نیوز؛ با وجود اینکه اینترنت ثابت کشور، در اکثر استان ها وصل شده می باشد. ولی به گفته ی منبعی آگاهی در وزارت ارتباطات خبر از وصل شدن اینترنت همراه از فراد یکشنبه 3 آذر ماه 98 می دهد.
این وصل شدن همراه با افزوده شدن 10 روز به مدت مصرف بسته های اینترنت همراه می باشد.

همچنین وزیر ارتباطات آقای آذری جهرمی با هدیه ی 1 گیگ اینترنت همراه برای مشترکان اپراتور های همراه اول، ایرانسل و رایتل از مردم می خواهد دلجویی کند.

شما می توانید با شماره گیری کد #98* این اینترنت هدیه یک روزه را تا پنجشنبه ۷ آذر دریافت نمایید.