نتایج در این بخش نمایش داده می شود

فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خانوار ایرانی چقدر هزینه دارد

information

البرز فاوا نیوز ، به نقل از مهر کل هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار ایرانی که از سوی سامانه پایش ICT سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، براساس مجموعه خدمات و تجهیزات فاوا به دست آمده است.

هزینه خدمات به مقدار سالانه هزینه های مصرفی در ارتباط با خدماتی از جمله تلفن، موبایل و اینترنت مربوط می شود و هزینه تجهیزات نیز مقدار سالانه هزینه مصرفی تجهیزات فاوا از جمله رایانه رومیزی، لب تاب، تبلت و گوشی و MP۳ را در بر می گیرد.

بررسی ها نشان می دهد که کل هزینه های خانوار شهری از مصرف فناوری اطلاعات و ارتباطات طی یک سال ۱۷۹ هزار و ۴۳۴ میلیارد ریال و کل هزینه مصرف خانوار روستایی ۴۳ هزار و ۲۴۹ میلیارد ریال است.

بر این اساس در مجموع خانوار ایرانی در یک سال ۲۲۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال بابت فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه کرده است. این آمار که از سوی مرکز آمار به دست آمده است، وضعیت مصرف فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۶ نشان می دهد که در حالی است که هزینه مصرفی فناوری اطلاعات در سال ۹۴ برای خانوار روستایی و شهری در کل کشور ۲۰۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال بوده است.

براساس این آمار خانوار شهری ۱۱۸ هزار و ۴۳ میلیارد ریال بابت خدمات فناوری اطلاعات و ۶۱ هزار و ۳۹۱ میلیارد ریال بابت تجهیزات فناوری اطلاعات در یک سال هزینه می کنند. در همین حال خانوار روستایی بابت خدمات فناوری اطلاعات ۳۱ هزار و ۸۰۱ میلیارد ریال و بابت تجهیزات فاوا ۱۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال در یک سال هزینه کرده است.