نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ربات ها بدون مسیریابی محموله را به مقصد می رسانند

robot

محققان ربات هایی ساخته اند که می توانند با توجه به رصد نشانه هایی در محیط مانند پیاده رو، محموله پستی را به در خانه افراد برسانند.

برای آنکه ربات ها بتوانند محموله های پستی را به در خانه برسانند، باید بتوانند آدرس و خانه فرد را به طور دقیق بیابند.

در بیشتر موارد چنین فرایندی نیازمند مسیریابی دقیق مقصد قبل از شروع  فعالیت ربات است. اما انجام این عملیات در مقایس وسیع چالش برانگیز است.

در همین راستا گروهی از مهندسان دانشگاه MITو شرکت فورد راه حلی یافته اند. آنها روشی ابداع کرده اند که به ربات ها  کمک می کند که به جای استفاده از نقشه، با کمک سرنخ هایی مسیریابی کند.

این سرنخ ها  در کل مواردی شبیه «درورودی خانه» یا گاراژ هستند. می توان ربات ها را طوری آموزش داد تا متوجه شوند کدام مسیر  به پیاده رویی ختم می شود که در ورودی مورد نظر آنها آنجا قرار دارد.

مایکل اورت یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه MITمی گوید: حتی اگر قرار باشد ربات بسته را در محیطی تحویل دهد که  با آن آشنا نیست، احتمالا سرنخ هایی وجود دارد که مشابه آن در اماکن دیگر نیز رصد شده است.

این تکنیک  از الگوریتم هایی استفاده می کند که از قبل نیز وجود داشته اند و اطلاعات بصری  را بررسی و سرنخ هایی را در محیط مشخص می کند، مانند پیاده رو.

محققان با استفاده از الگوریتم های موجود نقشه ای ساخته اند تا ربات بتواند در اطراف حرکت کند.  اما نکته مهم در پروژه فعلی آن است که ربات ها  می توانند درباره بهترین و دقیق ترین مسیر تا مقصد تصمیم بگیرند.

محققان نتایج یافته های خود را در کنفرانس بین المللی ربات ها و سیستم های هوشمند در هفته جاری عرضه می کنند.