نتایج در این بخش نمایش داده می شود

دانشگاه به مراکز نوآور مجوز می دهد

startupsinnovation

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی: هر یک از مراکز علمی کاربردی یک رویداد شتاب یا استارت آپی را در دستور کار خود دارند و طرح ها و ایده های دانشجویان را جمع آوری می کنند.

به گزارش البرز فاوا نیوز، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت:دانشگاه به مراکز نوآور مجوز می دهد. این دانشگاه رونق تولید را در استفاده از تخصص و مهارت قشر دانشجویی در مراکز علمی کاربردی می داند چراکه تنها راه رشد اقتصاد کشور استفاده از پتانسیل داخلی به ویژه تخصص و مهارت جوانان است. مهدخت بروجردی علوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه در این دانشگاه ایده های دانشجویان در حوزه صنعت اجرایی می شود، گفت: مراکز علمی و کاربردی این دانشگاه مبتنی بر یک حوزه در یک رشته تحصیلی در صنعت فعالیت می کنند که در این رابطه ایده های دانشجویان نخبه و فعال را با همکاری با حوزه صنعت اجرایی می کنیم که نه تنها باعث رونق تولید می شود بلکه یک جهش اقتصادی را رقم می زنیم.

 

وی افزود: هر یک از مراکز علمی کاربردی یک رویداد شتاب و یا استارت آپی را در دستور کار خود دارند به طوری که طرح ها و ایده های دانشجویان را جمع آوری کرده و در مرکز نوآوری در قالب یک طرح جدید اقتصادی مطرح می شود که پس از آن نسبت به جذب سرمایه گذار برای تبدیل ایده به محصول یا وارد شدن به چرخه تولید اقدام می شود.

 

بروجردی علوی اضافه کرد: برگزاری رویدادهای استارت آپی به دنبال خود برند سازی، پول سازی و اشتغال را به همراه دارد؛ به طوری که در اجرای 20 رویداد استارت آپی در سال گذشته تعداد قابل توجهی از جمعیت شهرهای مختلف در استان ها اشتغال پیدا کردند

 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: این دانشگاه آمادگی صدور مجوز را برای مراکزی که قدرت نوآوری دارند را در دستور کار خود دارد چراکه ما معتقدیم تنها راه رشد اقتصاد کشور استفاده از پتانسیل داخلی به ویژه تخصص و مهارت جوانان است. وی ادامه داد: مراکز علمی کاربردی پتانسیل موجود در هر شهر را در استان های مختلف فعال می کندکه با این کار تولید محصولات داخلی در راستای رونق تولید و اقتصاد مقاومتی با هدف گام برداشتن در پیشگیری از واردات محصولات خارجی است.